Bán card 730 2gb 300k

730 2gb 300k.
630 2gb 250k
0359837837

SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NGHỆ TĨNH
Email: admin@nghetinh.net