Bán cặp họa mi sinh sản

anh-sơn

#1

Do kg có a vi to, và thức ăn tươi nên bán cặp mi sinh sản, chim đã tha rác làm tổ và giao phối. Ai cần liên hệ 0975472982. Chim ở Cao Sơn, anh sơn