Bán canon 1210 không dùng đến (ĐT: 0943475056)


#1

Để 1 xó không dùng làm gì. ai lấy về làm in văn phòng. không biết giá ai nhanh tay cho giá cho đi nhanh chật nhà
0967625734