Bán C3-01 Gold hỏng cảm ứng (ĐT: 0898638696)


#1

Đang có con Nokia C3-01 Gold còn rẩt đẹp, nguyên bản. Hỏng cảm ứng, bác nào cần liên hệ 0898.638696