Bán a7 2015 hư màn (ĐT: 01234235114)

Máy chỉ bị hư màn, tất cả mọi thứ còn lại bình thường

không muốn sửa bán lại liên hệ 0985682555