Bán 6700 giá 900

Máy hư camera, còn lại dùng bt, loa trog hơi nhỏ, pin 2 ngày, ai mua lh e 0974677234

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/9/10/large/1505041757.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[