Bán 6 plus ios 9. Mua ip x (ĐT: 0986997546)


#1

Máy zin.

Màn chưa ép

Mên chưa sửa

Ai cần k ạ

Ai có x ới e luôn nhé

Lh e

0985537678