Bán 2 bạn cu gáy


#1

Do mình đi ctac suốt không có tg chăm: 1 em hơn năm lồng gáy cả ngày gù cũng tương đối rồi , 1em bổi bẫy đấu đặt hàng ở hà tĩnh đã 7 trăm rồi giờ về đã bắt đầu gáy , giờ bán cả cặp 1,1 triệu cả 2 lồng chợ