Bác nào có hàng 666 vina, viettel đầu 09


#1

bác nào có cmt phía dưới e lh với