6s hang VN (có ảnh chi tiết) (ĐT: 0983976228)


#1

Sắm 7 thừa 6 16g

Máy mình mua ở FPT, mua tại nhà yên tâm đảm bảo chất lượng.

Giá mong muốn 6tr2

Tặng mặt dán 5d và ốp lưng mới mua

Xem ảnh thấy ưng thì lh 0983976228

<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2018/3/14/large/1521022530.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[