6700 lên godl (ĐT: 0988888888)

có mấy con máy như hình vỏ đẹp xấu lẫn lôn ruột zin nguyên cả màn ae ai cần lh nhé 0943886597<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/9/10/large/1505050255.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[