6700 đen (ĐT: 0988888888)

có con máy đen zin nguyên mõi thứ ko lai tạp chi tiết nào có ae nào kết mà đen ko lh 0943886597<img src=“http://static.chovinh.com:8080/images/2017/10/4/large/1507074441.jpg” class=“bbCodeImage LbImage” alt="[