2 đơn Singapore mới nhé nam nữ phục vụ nhà hàng

Mã đơn: TCT 039.02

Loại thẻ: SP

Công viêc: nhân viện phục vụ bàn kiêm phụ bếp

Giới tính: Nữ.

Tuổi