Sơ tán 4.280 ca F0 trong vùng ảnh hưởng của bão Côn Sơn đến nơi an toàn

10/09/2021 15:00
Hiện các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Côn Sơn (bão số 5) có khoảng 4.280 ca F0 cần sơ tán đến nơi an toàn. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống đặc biệt này, các địa phương vừa phải phòng chống bão, sơ tán dân an toàn, vừa phải đảm bảo không để dịch bệnh lây lan trong quá trình di chuyển.
Link nguồn bài viết
Sơ tán 4.280 ca F0 trong vùng ảnh hưởng của bão Côn Sơn đến nơi an toàn
https://baomoi.com/so-tan-4-280-ca-f0-trong-vung-anh-huong-cua-bao-con-son-den-noi-an-toan/c/40177817.epi
Truy cập link gốc