Ra mắt Hiệp hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Vũ Quang

11/03/2022 13:45
Hiệp hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Vũ Quang (Hà Tĩnh) nhằm kết nối các hộ sản xuất, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, có giá trị kinh tế cao.
Link nguồn bài viết
Ra mắt Hiệp hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Vũ Quang
https://baomoi.com/ra-mat-hiep-hoi-cam-va-cac-san-pham-nong-nghiep-vu-quang/c/41991898.epi
Truy cập link gốc