Phát huy hiệu quả mô hình đô thị thông minh IOC tại TP. Vinh

14/05/2022 11:22
(Baonghean.vn) - Sau 1 năm đi vào vận hành, mô hình thí điểm đô thị thông minh tại TP. Vinh (IOC Vinh) đã mang lại kết quả bước đầu. Cùng với tăng cường năng lực hạ tầng để kết nối và tương tác với hiện trường và người dân, IOC Vinh đã thu thập được một số dữ liệu để làm cơ sở cho các giải pháp điều hành, quản lý đô thị.
Link nguồn bài viết
Phát huy hiệu quả mô hình đô thị thông minh IOC tại TP. Vinh
https://baonghean.vn/phat-huy-hieu-qua-mo-hinh-do-thi-thong-minh-ioc-tai-tp-vinh-306728.html
Truy cập link gốc