Nỗ lực để xứng đáng với ngôi trường chính trị mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng

16/04/2024 07:51
Tự hào mang tên vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, thời gian qua, Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/no-luc-de-xung-dang-voi-ngoi-truong-chinh-tri-mang-ten-tong-bi-thu-dau-tien-cua-dang-post264889.html
Truy cập link gốc
Lê Tuấn - Thu Hà