Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh

04/05/2024 21:41
Những ngày này, trên các công trường dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông đi qua địa bàn Hà Tĩnh, các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc thi công tổng lực. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, động viên công nhân, người lao động bám công trường.
Link nguồn bài viết
https://vnews.gov.vn/video/no-luc-day-nhanh-tien-do-cao-toc-bac-nam-qua-ha-tinh-119671.htm
Truy cập link gốc