Những tấm gương 'giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023

16/11/2023 07:51
Năm nay, Nghệ An có 30 giáo viên đạt giải thưởng 'Giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu' cấp tỉnh năm 2023. Họ không chỉ là những điểm sáng trong công tác chuyên môn mà còn là người đồng hành tận tâm, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển toàn diện.
Link nguồn bài viết
Những tấm gương 'giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023
https://baomoi.com/nhung-tam-guong-giao-vien-giang-vien-tre-tieu-bieu-tinh-nghe-an-nam-2023-c47541512.epi.epi
Truy cập link gốc