Những điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở ở Hà Tĩnh

14/05/2022 11:08
Những năm qua, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chú trọng huy động, tăng cường nguồn lực trong xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, nhờ đó, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao.
Link nguồn bài viết
Những điển hình trong xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở ở Hà Tĩnh
https://baomoi.com/nhung-dien-hinh-trong-xay-dung-thiet-che-van-hoa-the-thao-co-so-o-ha-tinh/c/42592733.epi
Truy cập link gốc