Những công trình ghi dấu tình hữu nghị Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào

29/04/2023 12:48
Các công trình do Hà Tĩnh tài trợ trên đất bạn Lào đóng vai trò là 'sứ giả' thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc cũng như giữa Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào.
Link nguồn bài viết
Những công trình ghi dấu tình hữu nghị Hà Tĩnh với các tỉnh bạn Lào
https://baomoi.com/nhung-cong-trinh-ghi-dau-tinh-huu-nghi-ha-tinh-voi-cac-tinh-ban-lao/c/45691162.epi
Truy cập link gốc