Nghệ An xây dựng mức khoán kinh phí hoạt động mới cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Tổ dân vận ở xóm, khối, bản

09/09/2023 07:33
UBND tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến về mức khoán kinh phí hoạt động mới cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Tổ dân vận ở xóm, khối, bản.
Link nguồn bài viết
https://baonghean.vn/nghe-an-xay-dung-muc-khoan-kinh-phi-hoat-dong-moi-cho-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-cap-xa-to-dan-van-o-xom-khoi-ban-post276070.html
Truy cập link gốc
Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu) giới thiệu về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Nhật Lệ

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cụ thể như sau:

Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 30 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại I; 25 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại II; 20 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại III.

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội còn lại gồm: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là 80 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại I; 70 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại II; 60 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại III.

UBND tỉnh đề nghị UBND cấp huyện tùy vào khả năng cân đối nguồn ngân sách của địa phương để xem xét hỗ trợ một số chế độ khác cho hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Còn mức khoán kinh phí hoạt động đối với Tổ dân vận ở xóm, bản có từ 350 hộ trở lên; khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo là 3,5 triệu đồng/tổ/năm. Đối với Tổ dân vận ở xóm, khối, bản còn lại là 3 triệu đồng/tổ/năm.

Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận ở xóm, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên; xóm, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; xóm, bản thuộc xã biên giới là 2,5 triệu đồng/năm/tổ; còn các Tổ dân vận ở xóm, khối, bản còn lại hiện là 2 triệu đồng/năm/tổ.

Thành Duy