Nghệ An xây dựng mức khoán kinh phí hoạt động mới cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Tổ dân vận ở xóm, khối, bản

09/09/2023 07:33
UBND tỉnh Nghệ An đang lấy ý kiến về mức khoán kinh phí hoạt động mới cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Tổ dân vận ở xóm, khối, bản.
Link nguồn bài viết
Nghệ An xây dựng mức khoán kinh phí hoạt động mới cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Tổ dân vận ở xóm, khối, bản
https://baomoi.com/nghe-an-xay-dung-muc-khoan-kinh-phi-hoat-dong-moi-cho-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-cap-xa-to-dan-van-o-xom-khoi-ban/c/46868138.epi
Truy cập link gốc