Nghệ An triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh

02/10/2023 11:42
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với Thành phố Hồ Chí Minh.
Link nguồn bài viết
https://baonghean.vn/nghe-an-trien-khai-thoa-thuan-hop-tac-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-voi-thanh-pho-ho-chi-minh-post277556.html
Truy cập link gốc
Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã nhận được Kế hoạch số 4778/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025.

Hội nghị kết nối giao thương giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ tổ chức tại Nghệ An ngày 24/3/2023 Ảnh: Phạm Bằng

Để triển khai Kế hoạch 4778/KH-UBND ngày 26/9/2023 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát nội dung Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025 tại Văn bản nêu trên và nội dung Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, có hiệu quả và tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Đức Dũng