Nghệ An triển khai kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

25/05/2023 08:27
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vay, trả nợ công năm 2023; tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.
Link nguồn bài viết
Nghệ An triển khai kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023
https://baomoi.com/nghe-an-trien-khai-ke-hoach-vay-tra-no-cong-nam-2023/c/45910750.epi
Truy cập link gốc