Nghệ An: Thủy điện điều tiết xuống mực nước chết, hàng loạt lồng cá bị chết vì mắc cạn

14/05/2022 10:56
UBND huyện Tương Dương đã đề nghị Nhà máy Thủy điện Khe Bố có chính sách hỗ trợ để các hộ bị thiệt hại khôi phục lại sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.
Link nguồn bài viết
Nghệ An: Thủy điện điều tiết xuống mực nước chết, hàng loạt lồng cá bị chết vì mắc cạn
https://baomoi.com/nghe-an-thuy-dien-dieu-tiet-xuong-muc-nuoc-chet-hang-loat-long-ca-bi-chet-vi-mac-can/c/42592642.epi
Truy cập link gốc