Nghệ An quyết tâm 'làm sạch' ma túy tại các địa bàn biên giới

14/05/2022 09:58
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 3354/UBND-NC ngày 13 tháng 5 năm 2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống, đấu tranh “làm sạch” ma túy tại địa bàn các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Link nguồn bài viết
Nghệ An quyết tâm 'làm sạch' ma túy tại các địa bàn biên giới
https://baonghean.vn/nghe-an-quyet-tam-lam-sach-ma-tuy-tai-cac-dia-ban-bien-gioi-306715.html
Truy cập link gốc