Nghệ An phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An' năm 2023

22/05/2023 09:33
Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An' năm 2023 nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.
Link nguồn bài viết
Nghệ An phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An' năm 2023
https://baomoi.com/nghe-an-phat-dong-cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-cai-cach-hanh-chinh-tinh-nghe-an-nam-2023/c/45882726.epi
Truy cập link gốc