Nghệ An: Nam sinh lớp 11 bỏng toàn thân nghi do pháo hoa

25/01/2022 19:08
Qua xử trí sơ bộ, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng toàn thân độ I, II, III, IV. Các bọng phồng vỡ trợt hoàn toàn, nền đỏ, đau rát và chảy dịch.
Link nguồn bài viết
Nghệ An: Nam sinh lớp 11 bỏng toàn thân nghi do pháo hoa
https://baomoi.com/nghe-an-nam-sinh-lop-11-bong-toan-than-nghi-do-phao-hoa/c/41607649.epi
Truy cập link gốc