Nghệ An kiến nghị Trung ương ủy quyền cấp tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch

14/01/2022 19:20
Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số ngành kiến nghị Trung ương cần nghiên cứu, bổ sung, ủy quyền cho phép cấp tỉnh được điều chỉnh đối với một số nội dung trong quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt, tạo sự linh hoạt trong đầu tư, phát triển.
Link nguồn bài viết
Nghệ An kiến nghị Trung ương ủy quyền cấp tỉnh điều chỉnh một số nội dung trong quy hoạch
https://baomoi.com/nghe-an-kien-nghi-trung-uong-uy-quyen-cap-tinh-dieu-chinh-mot-so-noi-dung-trong-quy-hoach/c/41505641.epi
Truy cập link gốc