Nghệ An: Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý chất thải sinh hoạt cấp huyện

26/03/2023 10:14
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Link nguồn bài viết
Nghệ An: Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý chất thải sinh hoạt cấp huyện
https://baomoi.com/nghe-an-ho-tro-xay-dung-mo-hinh-xu-ly-chat-thai-sinh-hoat-cap-huyen/c/45384387.epi
Truy cập link gốc