Nghệ An: HĐND tỉnh tiến tới 'kỳ họp không giấy'

30/08/2021 10:58
(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đánh dấu có những đổi mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, nhất là đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý dữ liệu, tài liệu của HĐND tỉnh bằng phần mềm, tiến tới áp dụng có hiệu quả mô hình “kỳ họp không giấy” trong thời gian tới.
Link nguồn bài viết
Nghệ An: HĐND tỉnh tiến tới 'kỳ họp không giấy'
https://baonghean.vn/nghe-an-hdnd-tinh-tien-toi-ky-hop-khong-giay-293285.html
Truy cập link gốc