Nghệ An: Hàng loạt cán bộ chủ chốt thị trấn huyện biên giới bị khởi tố

12/09/2021 19:12
Cán bộ lãnh đạo thị trấn Mường Xén (huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) tự đặt nhiều loại phí, thu hàng trăm triệu từ người dân bán hàng tại chợ, nhưng 'chi tiêu không đúng quy định'.
Link nguồn bài viết
Nghệ An: Hàng loạt cán bộ chủ chốt thị trấn huyện biên giới bị khởi tố
https://baomoi.com/nghe-an-hang-loat-can-bo-chu-chot-thi-tran-huyen-bien-gioi-bi-khoi-to/c/40201934.epi
Truy cập link gốc