Nghệ An: Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024

15/04/2024 14:53
Tại phiên họp thẩm tra các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, trình Kỳ họp thứ 19 sắp tới, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.
Link nguồn bài viết
https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/nghe-an-de-xuat-phuong-an-phan-bo-nguon-von-ngan-sach-trung-uong-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-nam-2024-i366948/
Truy cập link gốc
Quy định mức thu học phí

Cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định của tỉnh Nghệ An… các đại biểu HĐND tỉnh đề nghị nội dung dự thảo Nghị quyết cần bổ sung thêm loại hình cơ sở giáo dục thường xuyên để làm rõ hơn phạm vi Nghị quyết; xem xét việc quy định có bao gồm các cơ sở giáo dục chất lượng cao, lớp tiên tiến; bổ sung đối tượng giáo dục thường xuyên sau nội dung giáo dục công lập.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị cần làm rõ căn cứ về quy định huyện miền núi cao, thấp để đưa vào Nghị quyết cho chính xác... Trên cơ sở đó, không quy định thêm về tính cân đối mức thu giữa các vùng. Đồng thời, làm rõ thêm về việc sẽ thu theo trường học và theo nơi đăng ký hộ khẩu.

Toàn cảnh phiên thẩm tra. Ảnh: TL

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan soạn thảo) rà soát đối tượng, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; bảo đảm thu học phí theo địa bàn, bảo đảm quyền lợi cho người học,... hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Tại phiên thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua trình HĐND dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ - HĐND ngày 9.12.2021 quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2020/NQ- HĐND ngày 13.12.2020 quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025… Đồng thời, đề nghị Sở LĐ, TB và XH (cơ quan chủ trì soạn thảo) bổ sung căn cứ quy định của pháp luật; cần quy định rõ về việc sử dụng căn cước công dân...

Phân bổ dự toán chi ngân sách trung ương

Theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18.1.2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định: HĐND cấp tỉnh quyết định phân bổ hoặc phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách trung ương hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến dự án thành phần.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 là cần thiết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu. Ảnh: TL

Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, số tiền 356 tỷ 393 triệu đồng theo từng lĩnh vực.

Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết này, các đại biểu đề nghị cần làm rõ căn cứ cụ thể để xác định rõ căn cứ xác định định mức phân bổ từng dự án, từng đơn vị theo định lượng; có báo cáo thuyết minh chi tiết việc phân bổ, việc giải ngân năm 2022, 2023 và tiến độ thực hiện của các đơn vị; bổ sung các biểu phụ lục tiêu chí và hệ số phân bổ vốn/từng đơn vị cấp huyện trên cơ sở Nghị quyết số 04/2022 của HĐND tỉnh đã ban hành để tiện theo dõi và thẩm định về mức xây dựng và ban hành Nghị quyết.

Liên quan đến Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung đầy đủ hơn các căn cứ về điều chỉnh theo Nghị quyết chủ trương đầu tư đã ban hành; làm rõ hơn lý do nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2; làm rõ hơn về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đề xuất điều chỉnh; bố cục dự thảo Nghị quyết bảo đảm ngắn gọn, rõ nội dung, hạng mục đề nghị bổ sung. Ngoài ra, làm rõ thêm tiến độ của Dự án Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2).

Tại phiên thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng cho ý kiến thống nhất thông qua trình Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh sắp tới.

D. Anh - T. Lê