Ngành Giáo dục Nghệ An trao quà Tết cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

14/01/2022 20:52
Đây là chương trình thường niên được ngành Giáo dục và Đào tạo duy trì nhiều năm nay đối với các huyện miền núi cao, đặc biệt khó khăn.
Link nguồn bài viết
Ngành Giáo dục Nghệ An trao quà Tết cho học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn
https://baomoi.com/nganh-giao-duc-nghe-an-trao-qua-tet-cho-hoc-sinh-va-giao-vien-co-hoan-canh-kho-khan/c/41506370.epi
Truy cập link gốc