Ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ở Hà Tĩnh

14/01/2022 08:35
Việc tăng cường giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh sẽ góp phần quan trọng để ngăn ngừa tình trạng các em vi phạm pháp luật.
Link nguồn bài viết
Ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ở Hà Tĩnh
https://baomoi.com/ngan-ngua-tinh-trang-hoc-sinh-vi-pham-phap-luat-o-ha-tinh/c/41499294.epi
Truy cập link gốc