Nâng cao kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành Thanh tra

29/03/2024 12:39
Ngành Thanh tra Hà Tĩnh đã được phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/nang-cao-kien-thuc-nghiep-vu-cho-doi-ngu-can-bo-nganh-thanh-tra-post263905.html
Truy cập link gốc
Sáng 29/3, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trần Văn Long tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành luật của Chính phủ và những điểm mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra.

Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4 để thay thế Luật Thanh tra năm 2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2023. Đây là văn bản pháp luật rất quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Luật Thanh tra năm 2022 gồm 8 chương và 118 điều. So với Luật Thanh tra 2010, Luật Thanh tra 2022 có nhiều điểm mới trong hoạt động thanh tra, từ việc xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, hình thức thanh tra, thời gian thanh tra, trình tự thủ tục, các bước tiến hành thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; vấn đề thanh tra nội bộ…

Đại biểu theo dõi hội nghị.

Ngoài ra, Luật Thanh tra năm 2022 còn hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được các cuộc thanh tra đã xây dựng, phê duyệt, trong đó tập trung vào các lĩnh vực được dư luận quan tâm như: sử dụng ngân sách Nhà nước, công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ…

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc về pháp luật; đề xuất Trung ương quan tâm tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra trong thời gian tới.

Căn cứ vào những quy định hiện hành, Thanh tra Chính phủ đã trả lời thấu đáo các nội dung mà đại biểu quan tâm, nhất là hiểu chưa hết hoặc chưa đầy đủ về Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hội nghị nhằm cung cấp các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra để tham mưu, tổ chức có hiệu quả Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Văn Chung