Mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

17/12/2021 16:07
Sử dụng sim rác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, Phong mạo danh một cán bộ thuộc sở, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ đó đối tượng chủ động liên lạc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Link nguồn bài viết
Mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
https://baomoi.com/mao-danh-can-bo-nha-nuoc-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san/c/41226786.epi
Truy cập link gốc