Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

22/04/2024 09:03
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành các quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan (huyện Đô Lương, Nghệ An).
Link nguồn bài viết
https://www.quochoitv.vn/le-hoi-den-nguyen-canh-hoan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-219302.htm
Truy cập link gốc
Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan (Thập niên sự lệ) được tổ chức 10 năm 1 lần nhằm tưởng nhớ Thái phó Tấn Quốc Công Nguyễn Cảnh Hoan và các vị nhân thần của dòng họ Nguyễn Cảnh đã có công “Bảo quốc hộ dân”. Lễ hội thập niên sự lệ vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ đón nhận danh hiệu này sẽ diễn ra ngày 23/4 (15/3 âm lịch) tại Nghệ An.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam