Khai trừ Đảng đối với Giám đốc Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc

01/04/2024 19:12
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp, xem xét đưa ra Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phan Xuân Phượng- Phó Bí thư Chi bộ Nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).