Kết thúc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện

26/05/2023 06:41
Chính phủ quyết nghị kết thúc việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.
Link nguồn bài viết
Kết thúc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện
https://baomoi.com/ket-thuc-thi-diem-thanh-tra-chuyen-nganh-an-toan-thuc-pham-tai-70-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen/c/45919755.epi
Truy cập link gốc