Huyện Thạch Hà hỗ trợ 157 thẻ bảo hiểm y tế cho đảng viên cao tuổi

09/01/2023 17:06
Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã cấp phát 157 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí trên 91 triệu đồng cho các đảng viên có tuổi đời từ 60 đến dưới 70 tuổi. Đây là chính sách nhân văn, tạo động lực phát triển đảng ở cơ sở.
Link nguồn bài viết
Huyện Thạch Hà hỗ trợ 157 thẻ bảo hiểm y tế cho đảng viên cao tuổi
https://baomoi.com/huyen-thach-ha-ho-tro-157-the-bao-hiem-y-te-cho-dang-vien-cao-tuoi/c/44771297.epi
Truy cập link gốc