Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

06/06/2024 21:20
Phiên thảo luận nội dung này sẽ diễn ra vào chiều 6/6 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Link nguồn bài viết
https://baonghean.vn/hom-nay-quoc-hoi-thao-luan-o-hoi-truong-ve-du-thao-nghi-quyet-thi-diem-bo-sung-mot-so-co-che-chinh-sach-dac-thu-phat-trien-tinh-nghe-an-10273522.html
Truy cập link gốc
Ngày 6/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 15, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Nam An

Trong chương trình làm việc, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vào sáng 6/6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ làm rõ một số vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn; trước khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Vào cuối phiên làm việc buổi sáng và đầu phiên làm việc buổi chiều 6/6, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Vào chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự thảo Nghị quyết.

Trước đó, tại phiên làm việc ngày 31/5, Quốc hội đã nghe đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và tiến hành thảo luận tại tổ.

Các vị ĐBQH đoàn Nghệ An tại phiên làm việc chiều 5/6 ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội bao gồm 14 chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An thuộc 4 nhóm lĩnh vực: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (4 chính sách); quản lý đầu tư (6 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Trong đó, có 2 chính sách tương tự hoàn toàn đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác; 8 chính sách tương tự đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại các địa phương khác, có điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn tỉnh Nghệ An hoặc tương tự dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi; 4 chính sách đề xuất mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh Nghệ An.

Việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành Duy

Đăng ký tên miền

hom.vn nay.vn quoc.vn hoi.vn thao.vn luan.vn hoi.vn truong.vn ve.vn du.vn thao.vn nghi.vn quyet.vn thi.vn diem.vn bo.vn sung.vn mot.vn so.vn co.vn che.vn chinh.vn sach.vn dac.vn thu.vn phat.vn trien.vn tinh.vn nghe.vn an.vn hom.com.vn nay.com.vn quoc.com.vn hoi.com.vn thao.com.vn luan.com.vn hoi.com.vn truong.com.vn ve.com.vn du.com.vn thao.com.vn nghi.com.vn quyet.com.vn thi.com.vn diem.com.vn bo.com.vn sung.com.vn mot.com.vn so.com.vn co.com.vn che.com.vn chinh.com.vn sach.com.vn dac.com.vn thu.com.vn phat.com.vn trien.com.vn tinh.com.vn nghe.com.vn an.com.vn hom.net.vn nay.net.vn quoc.net.vn hoi.net.vn thao.net.vn luan.net.vn hoi.net.vn truong.net.vn ve.net.vn du.net.vn thao.net.vn nghi.net.vn quyet.net.vn thi.net.vn diem.net.vn bo.net.vn sung.net.vn mot.net.vn so.net.vn co.net.vn che.net.vn chinh.net.vn sach.net.vn dac.net.vn thu.net.vn phat.net.vn trien.net.vn tinh.net.vn nghe.net.vn an.net.vn hom.edu.vn nay.edu.vn quoc.edu.vn hoi.edu.vn thao.edu.vn luan.edu.vn hoi.edu.vn truong.edu.vn ve.edu.vn du.edu.vn thao.edu.vn nghi.edu.vn quyet.edu.vn thi.edu.vn diem.edu.vn bo.edu.vn sung.edu.vn mot.edu.vn so.edu.vn co.edu.vn che.edu.vn chinh.edu.vn sach.edu.vn dac.edu.vn thu.edu.vn phat.edu.vn trien.edu.vn tinh.edu.vn nghe.edu.vn an.edu.vn hom.org.vn nay.org.vn quoc.org.vn hoi.org.vn thao.org.vn luan.org.vn hoi.org.vn truong.org.vn ve.org.vn du.org.vn thao.org.vn nghi.org.vn quyet.org.vn thi.org.vn diem.org.vn bo.org.vn sung.org.vn mot.org.vn so.org.vn co.org.vn che.org.vn chinh.org.vn sach.org.vn dac.org.vn thu.org.vn phat.org.vn trien.org.vn tinh.org.vn nghe.org.vn an.org.vn