Học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

18/05/2023 14:54
Đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tại Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp Hà Tĩnh xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Link nguồn bài viết
Học và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ
https://baomoi.com/hoc-va-lam-theo-bac-tao-suc-lan-toa-manh-me/c/45851717.epi
Truy cập link gốc