Hàng trăm người thi gói bánh chưng tại lễ hội đền Cả

20/11/2023 16:45
120 hội viên hội nông dân TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tham gia tranh tài tại hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô quan Hoàng Mười.
Link nguồn bài viết
Hàng trăm người thi gói bánh chưng tại lễ hội đền Cả
https://baomoi.com/hang-tram-nguoi-thi-goi-banh-chung-tai-le-hoi-den-ca-c47583376.epi.epi
Truy cập link gốc