Hà Tĩnh thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính

03/03/2023 11:29
Hà Tĩnh là 1 trong 6 tỉnh thực hiện Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính
https://baomoi.com/ha-tinh-thi-diem-chuyen-nhuong-ket-qua-giam-phat-thai-khi-nha-kinh/c/45186995.epi
Truy cập link gốc