Hà Tĩnh: Phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn đạt hơn 99%

15/11/2023 15:02
Tính đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác kiểm đếm; áp giá, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn đạt 99,49%. Tiến độ giải ngân nguồn vốn dự án tới nay là 2.173,94/2.853,43 tỷ đồng, đạt 76,86%.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh: Phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn đạt hơn 99%
https://baomoi.com/ha-tinh-phe-duyet-phuong-an-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-cao-toc-bac-nam-doan-qua-dia-ban-dat-hon-99-c47535914.epi.epi
Truy cập link gốc