Hà Tĩnh: Phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn đạt hơn 99%

15/11/2023 15:02
Tính đến thời điểm này, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác kiểm đếm; áp giá, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn đạt 99,49%. Tiến độ giải ngân nguồn vốn dự án tới nay là 2.173,94/2.853,43 tỷ đồng, đạt 76,86%.