Hà Tĩnh phê bình chủ đầu tư dự án mở rộng Cảng cá Thạch Kim

19/04/2024 14:27
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư dự án trên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 30/4...
Link nguồn bài viết
https://vneconomy.vn/ha-tinh-phe-binh-chu-dau-tu-du-an-mo-rong-cang-ca-thach-kim.htm
Truy cập link gốc
Cảng cá Thạch Kim

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký văn bản 1992/UBND - NL3 về việc phê bình chậm thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mở rộng Cảng cá Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Theo đó, văn bản này truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Tĩnh nghiêm khắc phê bình chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung khắc phục các hạn chế, thiếu sót để tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, giải ngân nguồn vốn kịp thời theo quy định. Lãnh đạo Hà Tĩnh cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 30/4.

Trường hợp dự án không hoàn thành đúng thời gian, không giải ngân hết nguồn vốn theo tiến độ, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và khắc phục toàn bộ hậu quả theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng cá Thạch Kim được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào ngày 12/7/2021, dự án có tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2022.

Dự án tiến hành xây dựng mở rộng công trình giao thông, như: bến cập tàu, kè bảo vệ, nạo vét luồng lạch đến bến tàu, phao báo hiệu, đường giao thông. Cùng với đó là công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án, như: san nền, hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải; hệ thống cấp nước, cấp điện; nhà vệ sinh, tường rào, cây xanh và một số hạng mục khác theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.

Trung bình mỗi năm cảng cá Thạch Kim đón 18.000-22.000 lượt tàu, thuyền cập cảng; sản lượng khai thác đạt khoảng 9.000 tấn/năm. Việc mở rộng cảng cá Thạch Kim nhằm đáp ứng các tiêu chí của cảng cá loại 2, góp phần hoàn thiện hệ thống cảng cá trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt; đáp ứng nhu cầu hậu cần nghề cá, góp phần phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa, xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường; khôi phục phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn mới.

Nhưng do, chậm tiến độ, đến ngày 20/9/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định 2730/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2024.

Nguyễn Thuấn - Thiên Anh