Hà Tĩnh phấn đấu khai thác 900 tỷ đồng thủy hải sản vụ cá Bắc

21/11/2023 14:55
Trên cơ sở dự báo thời tiết, ngư trường đánh bắt, các địa phương ven biển Hà Tĩnh phấn đấu sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc năm 2023 – 2024 khoảng 17.500 tấn, ước trị giá 900 tỷ đồng.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh phấn đấu khai thác 900 tỷ đồng thủy hải sản vụ cá Bắc
https://baomoi.com/ha-tinh-phan-dau-khai-thac-900-ty-dong-thuy-hai-san-vu-ca-bac-c47592590.epi.epi
Truy cập link gốc