Hà Tĩnh phấn đấu chi trả chế độ BHXH không dùng tiền mặt đạt trên 70%

25/04/2024 10:55
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan kịp thời triển khai các giải pháp, đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.
Link nguồn bài viết
https://baohatinh.vn/ha-tinh-phan-dau-chi-tra-che-do-bhxh-khong-dung-tien-mat-dat-tren-70-post265423.html
Truy cập link gốc
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 2280/UBND-VX1 về việc đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, các chế độ BHXH và trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện phương thức chi trả không dùng tiền mặt vừa đem lại tiện tích cho người nhận vừa giúp cơ quan chi trả bảo đảm mục tiêu an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Theo đó, mục tiêu phấn đấu năm 2024 là chi trả thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đạt trên 70%; trợ cấp thất nghiệp, BHXH một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức đạt 100%. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về thanh toán không dùng tiền mặt của người dân nói chung và nhóm đối tượng thụ hưởng các chế độ BHXH nói riêng. Đưa việc thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt.

UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, quyết liệt để triển khai, thực hiện hiệu quả việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; kịp thời giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH các huyện, thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH; phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh, Bưu điện tỉnh và các đơn vị liên quan trong tổ chức, thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất và tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất cho UBND tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh về kết quả triển khai, thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên BHXH huyện Cẩm Xuyên hướng dẫn người dân đăng ký nhận chế độ BHXH qua tài khoản ATM cá nhân.

Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng, bố trí mạng lưới và mở rộng các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt tại những nơi điều kiện cho phép; phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai mở tài khoản và các dịch vụ ngân hàng cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp; thực hiện miễn, giảm các loại phí cho đối tượng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến về thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Giao Sở LĐ-TB&XH, Sở TT&TT, Công an tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ liên quan, tích cực triển khai các chương trình phối hợp. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người thụ hưởng trên địa bàn nhận các lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp thông qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đưa nội dung chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp thất nghiệp thông qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong kế hoạch thực hiện Đề án 06 năm 2024 và thời gian tiếp theo; chỉ đạo BHXH huyện, thị xã tham mưu giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND các xã và đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện kịp thời.

Anh Hoài