Hà Tĩnh huy động gần 9.000 cán bộ tham gia tổng rà soát hộ nghèo

18/09/2021 12:07
Với gần 9.000 cán bộ được huy động tham gia tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành sớm mục tiêu rà soát hộ nghèo, cận nghèo... trước ngày 30/11/2021.
Link nguồn bài viết
Hà Tĩnh huy động gần 9.000 cán bộ tham gia tổng rà soát hộ nghèo
https://baomoi.com/ha-tinh-huy-dong-gan-9-000-can-bo-tham-gia-tong-ra-soat-ho-ngheo/c/40269309.epi
Truy cập link gốc